Wanscher-Ole-ctvrOle Wanscher (1903 – 1985) absolvoval obor Design nábytku na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Kodani pod vedením Kaare Klinta. Před založením vlastního ateliéru koncem 20. let 20. století, pracoval Wanscher i v Klintově dílně. Díky této dlouhodobé spolupráci si Wanscher také osvojil principy funkcionalismu. Účelu přizpůsobená forma, racionální konstrukce a metody velkovýroby u něho vždy hrály velkou roli. Ačkoliv byl považován za jednu z vůdčích osobností Dánské moderny, Wanscher nacházel inspiraci zejména v dobách minulých. To dokládají i názvy jeho nejslavnějších realizací, např. Egyptská stolička (1960), nebo Koloniální židle (1949).