Poul KjærholmPoul Kjærholm (1929 – 1980) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Kodani a stal se jednou z vůdčích osobností Dánské moderny díky inovativnímu přístupu v používání odolných materiálů, např. oceli. Kombinací tradičních výrobních technik s moderními materiály nastartoval svou kariéru záhy po dokončení studií. Kjærholm fascinoval nejen konstrukční potenciál oceli, ale také odraz světla na jejím povrchu. Ve srovnání s ostatními materiály umožňovala ocel, aby se i světlo stalo součástí jeho uměleckého vyjádření. Po dlouhé řadě experimentů s výrobními metodami, Kjærholm vyvinul svůj vlastní přístup ke zpracování oceli založený na tradičních truhlářských postupech. Jeho ojedinělý minimalistický styl byl patrný již v prvních PKO realizacích z laminátu v roce 1952.