Jalk-ctvr

Grete Juel Jalk (1920 – 2006) byla studentkou v ateliéru Kaare Klinta na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Kodani, kde převzala náklonost k principům funkcionalismu (např. tělu uzpůsobené proporce). Pro její práci je charakteristické použití vysoce kvalitních materiálů a hodnotná řemeslná práce. Inspirována prací Charlese Eamese navrhla v roce 1963 pro soutěž časopisu Daily Mirror dvě laminátové židle uzpůsobené jednotlivým pohlavím. Přestože za návrhy dostala první cenu, židle nazvané GS se dočkali své realizace až o mnoho let později. Rozvinula také koncept polstrovaného sedacího nábytku s ocelový skeletem, který charakterizovaly čisté a vzdušné linie. Díky ekonomickému provedení zjednodušujícímu výrobní postupy a distribuci, se její nábytek stal populární i v zahraničí.